Menu +

S Martinem Svobodou o dění v Horácké Slavii Třebíč

Aktuální zprávy
T ř e b í č - Prvních pět měsíců roku 2020 je pro HST značně turbulentních, kdy chvíle úspěchu a klidu na práci střídají nenadálé krizové a kritické situace, završené nenadálým úmrtím sportovního manažera a trenéra A mužstva Radka Nováka. O současném stavu HST, proběhlých změnách a dalších skutečnostech týkajících se dění a chodu HST jsme si pohovořili s předsedou klubu Martinem Svobodou. Nechybí ani výhled do budoucnosti, která bude, jak všichni věříme, pro třebíčský hokej příznivá.
Sdílejte článek
 

Na úvod “jednoduchá" a trochu obšírná otázka. V jakém stavu se nachází organizace a chod HST?

Dlouholetá účast prvního mužstva mužů v druhé nejvyšší soutěži, organizace dalších 11 dětských a mládežnických mužstev, organizace provozu ZS a do toho různé společenské a ekonomické vlivy způsobily ekonomickou i sportovní vyčerpanost klubu. Vedení HST si této situace bylo vědomo a od listopadu minulého roku pracovalo na změně organizační struktury, jejímž cílem bylo zefektivnit chod klubu, což mělo přinést dlouhodobé zlepšení sportovních výsledků u všech mužstev HST. Postupně však začaly přicházet události, které vždy nějakým způsobem komplikovaly či oddalovaly výsledky této činnosti. První věcí na konci roku 2019 byl odchod Dr. Karla Čapka z pozice generálního manažera klubu, následovala pandemie Covidu-19 a největší ránou byla tragédie spojená s úmrtím Radka Nováka. Jednoduše řečeno, vždy, když se klub nadechoval a nějakým způsobem stabilizoval, tak byl sražen. Současná situace je taková, že jsme v podstatě někde na začátku.

To bylo řečeno velice obecně, co si mají fanoušci HST pod tímto představit?

Situace v klubu ve čtvrtém čtvrtletí nebyla jednoduchá, a proto jsme se pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení rozhodli oddělit organizační strukturu klubu od té legislativní. A právě na organizační struktuře jsme začali pracovat. Sportovní cíl pro zbytek minulé sezóny byl dostat se do předkola play-off u mužů a následně postoupit a ukázat tak fanouškům, že HST má potenciál a chce být úspěšným mužstvem. Druhým cílem a prioritou byl dorost, se snahou umístit se co nejvýše a zajistit tak dalším ročníkům výhodnou pozici při reorganizaci soutěže, popř. se pokusit o postup do extraligy dorostu. HST měla k oběma úkolům nakročeno, ale pandemická situace ji ve snaze neumožnila pokračovat. Následně se vedení pustilo do reorganizace sportovní a provozní struktury klubu. Ve sportovní oblasti došlo k oddělení vedení A mužstva mužů od dětských a mládežnických kategorii. Tuto skutečnost prezentovala HST v dubnu tohoto roku. Bohužel tragický odchod Radka Nováka celou tuto koncepci zboural.

Zmínil jste dvě velice neblahé události, pandemii Covidu-19 a úmrtí sportovního manažera a trenéra A mužstva mužů Radka Nováka. Co tyto dvě skutečnosti pro klub znamenají?

To jsou dvě naprosto odlišné záležitosti. Pandemie Covidu-19 je věc, se kterou bude klub a všichni lidé ve společnosti bojovat, a to především s ekonomickým dopadem. Úmrtí Radka Nováka je věc osobní a bohužel neměnná. Teprve nyní si doufám všichni uvědomí, co Radek pro klub dělal a co pro klub jeho osoba znamenala. Začnu ale Covidem-19. Už jsem řekl, že pandemie zhatila sportovní cíle sezóny 2019/2020 a ekonomicky i provozně rozhodně situaci v klubu nezjednodušila, ba naopak. Ale osobně si myslím, že dopad pandemie v podobě ekonomických problémů v celé ČR teprve přijdou. Pro klub bude zásadní udržet podporu města Třebíče na stávající úrovní, stejně jako podporu od všech svých partnerů, včetně těch nejvýznamnějších, jako jsou KHNP a ČEZ a.s. Toto, když se nepodaří, tak nebude možno v budoucnu hrát druhou nejvyšší soutěž a organizovat činnosti 11 dětských a mládežnických mužstev. Následující měsíce tak rozhodnou. Chtěl bych zdůraznit, že v klubu nenecháváme nic náhodě a se stávajícími, ale i potenciálními partnery intenzivně jednáme. Co se týče Radka, tak jeho pozice v klubu byla ve sportovní oblasti dominantní, klub s jeho osobou spojoval svoji budoucnost. Zastával post trenéra prvního mužstva mužů, post sportovního manažera, byl členem výkonného výboru i valné hromady klubu. Bohužel na všech těchto postech se bude muset řešit náhrada a podotýkám, nebude to jednoduché. Opět ale slibuji, že pro to děláme maximum.

Jaká je tedy současná situace v klubu, a to především s ohledem na sportovní činnost HST?

Jak jsem už uvedl, měli jsme hotovou organizační strukturu klubu a ve sportovní oblasti i obsazenou konkrétními osobami. Za A mužstvo byl odpovědný Radek Novák, za dětská a mládežnická mužstva Martin Čech s nejbližšími spolupracovníky Romanem Mejzlíkem a Davidem Dolníčkem. Byly dořešeny trenérské týmy pro letní přípravu a čekalo se na uvolňování vládních opatření, kdy se bude moci začít trénovat a v jaké míře. Ve sportovní oblasti chybělo dořešit konkrétní složení trenérských týmů pro soutěžní sezónu 2020/2021. V provozní oblasti ZS se chystala reorganizace provozu ZS, byly ukončeny některé pracovní pozice a činnost provozu byla stažena na nezbytné provozní minimum. Můžu potvrdit, že i v budoucnu bude za provozní záležitosti ZS stále odpovědný Marcel Hrbáček, ale ostatní pozice i jejich náplň se bude teprve řešit. Bohužel toto vše padlo a začínáme na novo. Organizační struktura je daná, ale hledáme obsazení klíčových pozic. Jasnou pozici má vedení úseku dětí a mládeže, kde figuruje Martin Čech. Jeho pozice je pevná, a to díky jeho vzdělání, charakteru i hokejovým zkušenostem. Kdo budou jeho nejbližšími spolupracovníci pro oblast žákovských a mládežnických kategorií, ukážou nejbližší dny nebo týdny. Každopádně chceme v tom mít jasno nejpozději do konce června. Sportovní úsek A mužstva mužů převzal tento týden Roman Mejzlík. V současné době je v seznamovací fázi a na svoji pozici se připravuje a seznamuje se s novým prostředím. Se sportovní stránkou věci není problém, ale v oblasti administrativy je to úplně nová věc. Věřím však, že to všichni společně zvládneme.

Každého napadne otázka, proč zrovna Roman Mejzlík zaujal pozici hlavního trenéra mužstva mužů i sportovního manažera této oblasti?

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Jestliže jsme chtěli pokračovat v novém trendu, tedy v nové organizační struktuře, tak jsme hledali člověka pro obě pozice. Zároveň jsme hledali trenéra s vazbami na klub, který ovšem disponuje trenérskou licencí “A” a má i dostatečné trenérské zkušenosti. V současné době jsou v českém hokeji pouze tři takové osoby, které tato kritéria splňuji. Dvě z nich jsou vázány smluvními vztahy v extralize a Roman dlouhodobě pracuje pro HST. Tedy v případě, jestli jsme nechtěli rozbít to, na čem se doposud pracovalo, tak byl Roman Mejzlík jediná volba. Já jsem osobně rád, že tuto výzvu přijal, má moji plnou důvěru a maximální podporu.

Jaké jsou tedy nejbližší úkoly pro vedení HST?

Ve sportovní oblasti musíme pomoci Romanu Mejzlíkovi zapracovat se v oblasti administrativy a převzetí práce v oblasti sportovního manažera mužů. U dětských a mládežnických mužstev musíme kvalitně obsadit vedoucí trenéry úseků žáků, dorostu a juniorů, dále pak sestavit trenérské týmy pro novou soutěžní sezónu. U provozu zimního stadionu se budeme muset zaobírat organizační strukturou od samotného začátku a to vč. obsazení jednotlivých pracovních pozic. Legislativní záležitosti související s klubem byly díky těmto všem skutečnostem upozaděny, ale jejich řešení musí taktéž proběhnout v co nejbližší možné době. Všechny tyto věci musejí proběhnout během června, nejpozději července, tak aby nikterak neohrozily novou soutěžní sezónu.

Co byste chtěl vzkázat fanouškům?

Chtěl bych jim především poděkovat za jejich podporu a slíbit jim, že děláme maximum pro to, aby Horácká Slavia Třebíč byla i nadále úspěšnou, perspektivní a progresivní značkou na české hokejové mapě. HST je jedním z nejtradičnějších prvoligových klubů. V soutěži působíme už přes dvacet let. Všichni jsme si proto vědomi velikosti tradice, kterou tady máme. Můžu vám slíbit, že ji tu chceme mít i v budoucnu. Horácká Slavia Třebíč žije. Všichni se těšíme na budoucí úspěchy, které s našimi věrnými příznivci prožijeme. Na úplný závěr chci dodat, že o veškerém dalším vývoji budeme naše fanoušky včas informovat.

Podobné články

Aktuální zprávy

HST na rovinu k tématu rekonstrukce zimního stadionu

před 3 dny
Aktuální zprávy

VIDEO: Hráči znovu makali na ledě, jak trénink hodnotí trenéři a oslavenec Krliš?

08.06.2021
Aktuální zprávy

Ledy v Brně tentokrát pro dorost

07.06.2021