Menu +

Příjezd ke stadionu

Příjezd ke stadionu autem

Do Třebíče lze přijet po čtyřech hlavních komunikacích - ze západu od Jihlavy, ze severu od Velkého Meziříčí (případně od Žďáru n. S.), z východu od Náměště nad Oslavou (případně Brna), z jihu od Znojma a z jihovýchodu od Dukovan a Moravského Krumlova.

Parkování:

Před ZS je parkoviště, ale to je vyhrazeno pouze pro hráče a funkcionáře Horácké Slavie a pro hostující autobus (ten nyní parkuje na rozšířené vozovce naproti zimnímu stadionu). Lze parkovat na ulici Kateřiny z Valdštejna, ta však bývá při většině mistrovských zápasů uzavřena. Provoz zajišťují policisté, ale dá se s nimi domluvit, jestli by vás nemohli pustit zaparkovat, popřípadě vám poradí, kde by měla být volná místa. Hokejoví návštěvníci většinou parkují u železničního nádraží a v jeho okolí. Je také možné zaparkovat na parkovišti za halou OA Třebíč na Otmarově ulici (asi 300 metrů od stadionu). Autem se tam lze dostat tím způsobem, že ulicí Kateřiny z Valdštejna sjedeme dolů na křižovatku a po ulici Smila Osovského se vydáme doleva k centru. Na křižovatce u hlavní pošty odbočíme doleva na ulici Bedřicha Václavka a na další křižovatce opět doleva, což je již zmíněná Otmarova ulice. Parkoviště se nachází asi sto metrů od křižovatky.

Od Jihlavy do Třebíče přijíždíme po ulici Pražská.

Stále jedeme rovně, v kopci přejedeme železniční přejezd a po čtyřproudé silnici sjedeme do centra města. Zde začínají světelné křižovatky. U první ve tvaru T, která má po pravé straně vysokou oranžovou zeď a po levé vjezd k autobusovému nádraží, pokračujeme stále rovně k centru. U druhé křižovatky, jež je asi 400 metrů za předcházející, také jedeme rovně. U třetí křižovatky ve tvaru Y, u níž je situován veliký kulturák v komunistickém stylu, odbočíme doprava na Bráfovu ulici. Po té pokračujeme asi 600 metrů rovně a u třetí odbočky vlevo odbočíme na Husovu ulici (pozor, tady je teď zákaz odbočení vlevo. Doporučuji auto někde nechat - viz níže - a radši to dojít pěšky, než mít problémy s policií). Ta se po padesáti metrech dvojí na Husovu a Kateřiny z Valdštejna (je to pravá odnož), kde je umístěn zimní stadion.

Od Velkého Meziříčí se do Třebíče přijíždí po ulici Velkomeziříčská.

Tou sjíždíme stále dolů až na křižovatku, kde se s ní střetává Brněnská ulice. Na křižovatce pokračujeme dále vpravo. Asi po 400 metrech přejedeme most přes řeku Jihlavu, za nímž odbočíme vlevo na ulici Kateřiny z Valdštejna, na které v kopci leží zimní stadion.

Od Náměště nad Oslavou do Třebíče přijíždíme po Brněnské ulici.

Pokračujeme stále přímo po rychlostní komunikaci až k mimoúrovňové křižovatce. Za touto křižovatkou se již silnice zúží a mění se na Bráfovu ulici. Na jejím začátku mineme areál nemocnice. U čtvrté odbočky vpravo odbočíme na Husovu ulici, která se dále dvojí na ulici Kateřiny z Valdštejna, na níž je zimní stadion umístěn.

Od Znojma se do Třebíče přijíždí po Znojemské ulici.

Tou sjedeme až k železničnímu viaduktu a pokračujeme dále po navazující Nádražní ulici. Na křižovatce s Bráfovou ulicí odbočíme doprava a asi sto metrů poté doleva na další křižovatce na Husovu ulici, jež se dále dvojí na ulici Kateřiny z Valdštejna, na níž zimní stadion najdeme. (Opět opakuji, že pokud jedeme z centra, nesmí se z Brafovy ulice na Husovu odbočovat.)

Od Moravského Krumlova přijíždíme do Třebíče po Hrotovické ulici.

Tou sjíždíme průmyslovou čtvrtí stále k centru, až přijedeme na zmíněnou mimoúrovňovou křižovatku. U ní odbočíme doleva, kudy přijedeme na Bráfovu ulici. U čtvrté odbočky vpravo odbočíme na Husovu ulici, která se dále dvojí na ulici Kateřiny z Valdštejna, na níž je zimní stadion umístěn.

Příjezd vlakem

Třebíčské železniční nádraží je umístěno velmi blízko stadionu, proto tento příjezd doporučuji ze všeho nejvíce. Navíc zde odpadají potíže s autem, ať už s jeho ochranou tak s parkováním, které v Třebíči není zrovna valné.

Do Třebíče lze přijet vlakem pouze ze směru Brno anebo Jihlava. Pro ty z vás, kteří přijedou od Jihlavy - nevystupujte na první stanici, na níž je napsáno Třebíč - Borovina. Borovina je čtvrť ležící na západ od centra alespoň tři kilometry od stadionu. Vystupuje se tedy na Železniční stanici Třebíč. Zde vyjdeme před nádraží a vpravo po schodech kolem hotelu a restaurace Podlipný a po ulici Chlumeckého scházíme ke křižovatce s Bráfovou ulicí. Tu přejdeme na ulici Kostnickou a pokračujeme až na její konec, kde jsou prudké schody. Ty sejdeme a jsme před vedlejším vchodem zimního stadionu.

Příjezd autobusem

Ihned po dojetí na třebíčské autobusové nádraží zamíříme k budově dopravního podniku Trado (je umístěna přímo u nádraží, vedou k ní schody). Tu zleva obejdeme po schůdcích, po nichž se dostaneme k autobusové zastávce. Zde počkáme na autobus č. 4 a s ním pojedeme na další zastávku na Bráfově ulici, kde hned vystoupíme (lístek se kupuje přímo v autobusu u řidiče a stojí 10 Kč; musíme tedy nastoupit předními dveřmi). Ocitáme se u evangelického kostela (je naproti přes ulici) na křižovatce ulic Bráfova, Chlumeckého a Kostnická, po které sejdeme dolů po schodech k zimnímu stadionu.

Vzhledem k tomu, že to z autobusového nádraží také není nijak daleko, je možné jít pěšky (viz příjezd do Třebíče od Jihlavy).